Ngao - Sò - Ốc

Ngao - Sò - Ốc

Cồi Sò Mai

420,000₫ / 1kg

Bào Ngư Hàn Quốc

1,190,000₫ / 1kg

Ốc hương Size 80

480,000₫ / 1kg

Ốc Sư Tử

230,000₫ / 1kg

Sò Huyết Cà Mau

290,000₫ / 1kg 320,000₫ - 9%
- 9%

Vẹm Xanh

90,000₫ / 1kg

Ngao 2 Cồi

180,000₫ / 1kg

Sò Sần

150,000₫ / 1kg 159,000₫ - 6%
- 6%

Sò Thưng

170,000₫ / 1kg

Ốc Vòi Voi Đen

650,000₫ / 1kg

Hàu Sữa

50,000₫ / 1kg

Sò Dương

Liên hệ / Liên hệ

Ngán Biển Quảng Ninh

430,000₫ / 1kg

Ốc Sư Tử Rồng

240,000₫ / 1kg

Tu Hài

550,000₫ / 1kg

Sò Điệp Nhật

750,000₫ / 1kg 790,000₫ - 5%
- 5%

Ốc Bulot

290,000₫ / 1kg

Ốc Hương Size 90

450,000₫ / 1kg

Ngao Hoa

210,000₫ / 1kg

Ốc Vòi Voi Trắng

790,000₫ / 1kg 850,000₫ - 7%
- 7%