Ngao - Sò - Ốc

Ngao - Sò - Ốc

Cồi Sò Mai

420,000₫ / 1kg

Bào Ngư Hàn Quốc

1,190,000₫ / 1kg

Ốc Sư Tử

180,000₫ / 1kg

Sò Huyết Cà Mau

290,000₫ / 1kg 320,000₫ - 9%
- 9%

Sò Sần

109,000₫ / 1kg 159,000₫ - 31%
- 31%

Ngao 2 Cồi

210,000₫ / 1kg

Sò Thưng

160,000₫ / 1kg

Ốc Vòi Voi Đen

650,000₫ / 1kg

Hàu Sữa

50,000₫ / 1kg

Ốc Sư Tử Rồng

240,000₫ / 1kg

Ngán Biển Quảng Ninh

390,000₫ / 1kg

Sò Dương

350,000₫ / 1kg

Tu Hài

550,000₫ / 1kg

Sò Điệp Nhật

790,000₫ / 1kg

Ốc Bulot

290,000₫ / 1kg

Ngao Hoa

230,000₫ / 1kg

Ốc Vòi Voi Vàng

890,000₫ / 1kg 980,000₫ - 9%
- 9%

Ốc Vòi Voi Trắng

790,000₫ / 1kg 850,000₫ - 7%
- 7%