Món ngon từ Tôm, Bề Bề

Món ngon từ Tôm, Bề Bề

Bề Bề Chúa (Size 4 - 6 con) Hấp

1,690,000₫ / 1kg 2,350,000₫ - 28%
- 28%

Bề Bề Chúa (Size 4 - 6 con) Rang Muối

1,755,000₫ / 1kg 2,415,000₫ - 27%
- 27%

Bề Bề Chúa (Size 4 - 6 con) Sốt Me

1,755,000₫ / 1kg 2,415,000₫ - 27%
- 27%

Tôm Hùm Alaska Hấp

Liên hệ / Liên hệ

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Bỏ Lò Phô Mai

1,930,000₫ / 1kg 2,070,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Cháy Tỏi

1,815,000₫ / 1kg 1,955,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Hấp

1,750,000₫ / 1kg 1,890,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Nướng Phô Mai

1,870,000₫ / 1kg 2,010,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Rang Muối

1,815,000₫ / 1kg 1,955,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Hùm Tây Úc Bỏ Lò Phô Mai

1,630,000₫ / 1kg 1,770,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Tây Úc Nướng Phô Mai

1,570,000₫ / 1kg 1,710,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Tây Úc Rang Muối

1,515,000₫ / 1kg 1,655,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Bỏ Lò Phô Mai

1,480,000₫ / 1kg 1,530,000₫ - 3%
- 3%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Cháy Tỏi

1,365,000₫ / 1kg 1,415,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Chiên Bơ Tỏi

1,365,000₫ / 1kg 1,415,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Hấp

1,300,000₫ / 1kg 1,350,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Nướng Phô Mai

1,420,000₫ / 1kg 1,470,000₫ - 3%
- 3%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Rang Me

1,365,000₫ / 1kg 1,415,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Xanh (Size 300 - 400g) Rang Muối

1,365,000₫ / 1kg 1,415,000₫ - 4%
- 4%