Món ngon từ Tôm, Bề Bề

Món ngon từ Tôm, Bề Bề

Bề Bề Chúa (Size 4 - 6 con) Hấp

2,150,000₫ / 1kg 2,350,000₫ - 9%
- 9%

Sashimi Tôm Sú (Size 20 - 22)

655,000₫ / 1kg 745,000₫ - 12%
- 12%

Tôm Hùm Alaska Hấp

Liên hệ / Liên hệ

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Bỏ Lò Phô Mai

1,570,000₫ / 1kg 2,070,000₫ - 24%
- 24%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Cháy Tỏi

1,455,000₫ / 1kg 1,955,000₫ - 26%
- 26%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Hấp

1,390,000₫ / 1kg 1,890,000₫ - 26%
- 26%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Nướng Phô Mai

1,510,000₫ / 1kg 2,010,000₫ - 25%
- 25%

Tôm Hùm Bông (Size 700 - 900g) Rang Muối

1,455,000₫ / 1kg 1,955,000₫ - 26%
- 26%

Tôm Hùm Tây Úc Bỏ Lò Phô Mai

1,630,000₫ / 1kg 1,770,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Tây Úc Nướng Phô Mai

1,570,000₫ / 1kg 1,710,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Tây Úc Rang Muối

1,515,000₫ / 1kg 1,655,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Bỏ Lò Phô Mai

1,330,000₫ / 1kg 1,570,000₫ - 15%
- 15%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Cháy Tỏi

1,215,000₫ / 1kg 1,455,000₫ - 16%
- 16%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Chiên Bơ Tỏi

1,215,000₫ / 1kg 1,455,000₫ - 16%
- 16%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Hấp

1,150,000₫ / 1kg 1,390,000₫ - 17%
- 17%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Nướng Phô Mai

1,270,000₫ / 1kg 1,510,000₫ - 16%
- 16%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Rang Me

1,215,000₫ / 1kg 1,455,000₫ - 16%
- 16%

Tôm Hùm Xanh (Size 400 - 600g) Rang Muối

1,215,000₫ / 1kg 1,455,000₫ - 16%
- 16%