Liên hệ

 

ca_mu_do_mota_lien he 01

 

 

Địa chỉ cửa hàng: Số 88 - Phố Thành Công - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội.

Số điện thoại: 091 715 88 86

Email: camudolyson@gmail.com

Website: camudo.com

Facebook: Cá Mú Đỏ - camudo.com