HẢI SẢN TƯƠI SỐNG TRONG NƯỚC

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG TRONG NƯỚC

Ốc Sư Tử Rồng

240,000₫ / 1kg

Tôm Mũ Ni Đen

1,550,000₫ / 1kg

Tôm Sú (size 25 - 27)

600,000₫ / 1kg

Cá Bống Bớp

390,000₫ / 1kg

Cá Bò Giáp

750,000₫ / 1kg

Cá Chim Biển

350,000₫ / 1kg

Hàu Sữa

50,000₫ / 1kg

Cá Mú Đỏ Côn Đảo

1,950,000₫ / 1kg

Ngao Hoa

230,000₫ / 1kg

Tôm Mũ Ni Đỏ

2,490,000₫ / 1kg

Tôm Mũ Ni Trắng

750,000₫ / 1kg

Ốc Sư Tử

180,000₫ / 1kg

Ngao 2 Cồi

210,000₫ / 1kg

Ngán Biển Quảng Ninh

390,000₫ / 1kg

Ghẹ Xanh Quảng Ninh

780,000₫ / 1kg 790,000₫ - 1%
- 1%

Tôm Sú (size 20 - 22)

680,000₫ / 1kg