Mực - Bạch Tuộc

Mực - Bạch Tuộc

Mực Bầu Baby (Mực Nang Nhỏ)

Liên hệ / Liên hệ

Mực Khô Phú Quý

420,000₫ / Túi 300g

Bạch Tuộc Nhật

590,000₫ / 1kg

Mực Trứng Phan Thiết

450,000₫ / 1kg

Mực Dẻo 2 Nắng

740,000₫ / 1kg

Mực Trứng Phú Quốc

580,000₫ / 1kg

Mực Nang

Liên hệ / Liên hệ