HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

Hải Sâm Gai

720,000₫ / 1kg

Cá Mú Đỏ Sao Xanh

680,000₫ / 1kg

Cá Mú Đỏ Én Lý Sơn

330,000₫ / 1kg

Trứng cá Chuồn

370,000₫ / 1kg

Mực Trứng Phan Thiết

450,000₫ / 1kg

Cá Bớp Cắt Khoanh

450,000₫ / 1kg

Bạch Tuộc Nhật

590,000₫ / 1kg

Tôm Dẻo 2 Nắng (Muối Ớt)

150,000₫ / Khay 250g

Ghẹ Lột Phú Quốc

480,000₫ / 1kg

Cá Chìa Vôi Đỏ

450,000₫ / 1kg

Cá Thu 1 Nắng

290,000₫ / 1kg

Cá Đục Vàng

250,000₫ / 1kg

Mực Khô Phú Quý

420,000₫ / Túi 300g

Cá Mú Đỏ Chấm Xanh

380,000₫ / 1kg

Mực Trứng Phú Quốc

580,000₫ / 1kg