Products

Tất cả sản phẩm

Vẹm Xanh Hấp Sả

90,000₫ / 1kg

Vẹm Xanh

90,000₫ / 1kg

Sashimi Cá Bơn Vàng

1,615,000₫ / 1kg

Cá Lăng Đuôi Đỏ

270,000₫ / 1kg

Cá Bơn Vàng

1,550,000₫ / 1kg

Cá Mặt Quỷ Hấp Xì Dầu

1,515,000₫ / 1kg 1,615,000₫ - 6%
- 6%

Cá Lăng Đen Om Măng

245,000₫ / 1kg 285,000₫ - 14%
- 14%

Cá Nheo Nấu Canh Chua

225,000₫ / 1kg

Salad Cá Nheo

225,000₫ / 1kg

Cá Nheo Rang Muối

225,000₫ / 1kg