Sản Phẩm Khuyến Mãi

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Tôm Hùm Bông (1.3 - 1.5kg/con)

2,090,000₫ / 1kg 2,290,000₫ - 9%
- 9%

Cá Lăng Đen

190,000₫ / 1kg 220,000₫ - 14%
- 14%

Tôm Hùm Bông (1 - 1.2kg/con)

1,890,000₫ / 1kg 2,090,000₫ - 10%
- 10%

Bề Bề Chúa (size 4 - 6 con/kg)

1,690,000₫ / 1kg 2,350,000₫ - 28%
- 28%

Tôm Hùm Bông (Size 500 - 700g/con)

1,690,000₫ / 1kg 1,790,000₫ - 6%
- 6%

Bề Bề Chúa (size 7 - 9 con/kg)

1,150,000₫ / 1kg 1,550,000₫ - 26%
- 26%

Cá Nục Suông Xanh

105,000₫ / 1kg 150,000₫ - 30%
- 30%

Ghẹ Xanh Quảng Ninh

780,000₫ / 1kg 790,000₫ - 1%
- 1%

Tôm Hùm Xanh (400 - 600g/con)

1,350,000₫ / 1kg 1,390,000₫ - 3%
- 3%

Tôm Hùm Tây Úc

1,450,000₫ / 1kg 1,590,000₫ - 9%
- 9%

Tôm Sú (size 20 - 22)

680,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Bông (900 - 1000g/con)

1,790,000₫ / 1kg 1,990,000₫ - 10%
- 10%

Tôm Hùm Bông (700 - 900g/con)

1,750,000₫ / 1kg 1,890,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Hùm Xanh (300 - 400g/con)

1,300,000₫ / 1kg 1,350,000₫ - 4%
- 4%

Sò Điệp Nhật

790,000₫ / 1kg

Cá Nục Bông

133,000₫ / 1kg 190,000₫ - 30%
- 30%

Sò Sần

109,000₫ / 1kg 159,000₫ - 31%
- 31%

Sò Huyết Cà Mau

290,000₫ / 1kg 320,000₫ - 9%
- 9%

Bề Bề Vằn (Tôm Tít Vằn)

1,550,000₫ / 1kg 1,650,000₫ - 6%
- 6%

Ốc Vòi Voi Trắng

790,000₫ / 1kg 850,000₫ - 7%
- 7%