Sản Phẩm Khuyến Mãi

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Cá Bò Giáp

690,000₫ / 1kg 750,000₫ - 8%
- 8%

Tôm Hùm Bông (1.3 - 1.5kg/con)

1,350,000₫ / 1kg 2,290,000₫ - 41%
- 41%

Cá Lăng Đen

180,000₫ / 1kg 220,000₫ - 18%
- 18%

Tôm Hùm Bông (1 - 1.2kg/con)

1,250,000₫ / 1kg 2,090,000₫ - 40%
- 40%

Bề Bề Chúa (size 4 - 6 con/kg)

1,890,000₫ / 1kg 2,350,000₫ - 20%
- 20%

Tôm Hùm Bông (Size 500 - 700g/con)

1,190,000₫ / 1kg 1,790,000₫ - 34%
- 34%

Cá Nục Suông Xanh

105,000₫ / 1kg 150,000₫ - 30%
- 30%

Tôm Hùm Xanh (400 - 600g/con)

1,350,000₫ / 1kg 1,390,000₫ - 3%
- 3%

Ghẹ Xanh Quảng Ninh

690,000₫ / 1kg 720,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Tây Úc

1,450,000₫ / 1kg 1,590,000₫ - 9%
- 9%

Tôm Sú (size 20 - 22)

620,000₫ / 1kg 680,000₫ - 9%
- 9%

Bề Bề Chúa (size 7 - 10 con/kg)

Liên hệ / Liên hệ

Tôm Hùm Bông (900 - 1000g/con)

1,190,000₫ / 1kg 1,990,000₫ - 40%
- 40%

Tôm Hùm Bông (700 - 900g/con)

1,190,000₫ / 1kg 1,890,000₫ - 37%
- 37%

Tôm Hùm Xanh (300 - 400g/con)

1,300,000₫ / 1kg 1,350,000₫ - 4%
- 4%

Sò Điệp Nhật

750,000₫ / 1kg 790,000₫ - 5%
- 5%

Cá Nục Bông

133,000₫ / 1kg 190,000₫ - 30%
- 30%

Sò Sần

150,000₫ / 1kg 159,000₫ - 6%
- 6%

Sò Huyết Cà Mau

290,000₫ / 1kg 320,000₫ - 9%
- 9%

Bề Bề Vằn (Tôm Tít Vằn)

Liên hệ / Liên hệ