Tôm - Bề Bề

Tôm - Bề Bề

Tôm Sú (size 20 - 22)

590,000₫ / 1kg 680,000₫ - 13%
- 13%

Tôm Mũ Ni Đen

1,450,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Bông (700 - 900g/con)

1,190,000₫ / 1kg 1,890,000₫ - 37%
- 37%

Tôm Dẻo 2 Nắng (Muối Ớt)

150,000₫ / Khay 250g

Tôm Hùm Xanh (300 - 400g/con)

1,300,000₫ / 1kg 1,350,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Tây Úc

1,450,000₫ / 1kg 1,590,000₫ - 9%
- 9%

Bề Bề Quảng Ninh

Liên hệ / Liên hệ

Bề Bề Vằn (Tôm Tít Vằn)

Liên hệ / Liên hệ

Tôm Thẻ Bóc Nõn

350,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Bông (900 - 1000g/con)

1,250,000₫ / 1kg 1,990,000₫ - 37%
- 37%

Tôm Hùm Xanh (400 - 600g/con)

1,350,000₫ / 1kg 1,390,000₫ - 3%
- 3%

Bề Bề Chúa (size 4 - 6 con/kg)

1,890,000₫ / 1kg 2,350,000₫ - 20%
- 20%

Tôm Mũ Ni Đỏ

2,490,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Alaska

Liên hệ / Liên hệ

Bề Bề Chúa (size 7 - 10 con/kg)

Liên hệ / Liên hệ

Tôm Hùm Bông (Size 500 - 700g/con)

1,140,000₫ / 1kg 1,790,000₫ - 36%
- 36%

Tôm Hùm Bông (1.2 - 1.5kg/con)

1,350,000₫ / 1kg 2,290,000₫ - 41%
- 41%

Tôm Hùm Bông (1 - 1.2kg/con)

1,350,000₫ / 1kg 2,090,000₫ - 35%
- 35%

Tôm Mũ Ni Trắng

Liên hệ / Liên hệ