Tôm - Bề Bề

Tôm - Bề Bề

Tôm Sú (size 25 - 27)

600,000₫ / 1kg

Tôm Sú (size 20 - 22)

680,000₫ / 1kg

Tôm Mũ Ni Đen

1,550,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Bông (700 - 900g/con)

1,750,000₫ / 1kg 1,890,000₫ - 7%
- 7%

Tôm Dẻo 2 Nắng (Muối Ớt)

140,000₫ / Khay 250g

Bề Bề Quảng Ninh

380,000₫ / 1kg

Bề Bề Vằn (Tôm Tít Vằn)

1,550,000₫ / 1kg 1,650,000₫ - 6%
- 6%

Tôm Hùm Xanh (300 - 400g/con)

1,300,000₫ / 1kg 1,350,000₫ - 4%
- 4%

Tôm Hùm Tây Úc

1,450,000₫ / 1kg 1,590,000₫ - 9%
- 9%

Tôm Thẻ Bóc Nõn

350,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Bông (900 - 1000g/con)

1,790,000₫ / 1kg 1,990,000₫ - 10%
- 10%

Tôm Hùm Xanh (400 - 600g/con)

1,350,000₫ / 1kg 1,390,000₫ - 3%
- 3%

Bề Bề Chúa (size 4 - 6 con/kg)

1,690,000₫ / 1kg 2,350,000₫ - 28%
- 28%

Tôm Hùm Bông (1.3 - 1.5kg/con)

2,090,000₫ / 1kg 2,290,000₫ - 9%
- 9%

Tôm Hùm Bông (Size 500 - 700g/con)

1,690,000₫ / 1kg 1,790,000₫ - 6%
- 6%

Tôm Hùm Bông (1 - 1.2kg/con)

1,890,000₫ / 1kg 2,090,000₫ - 10%
- 10%

Tôm Mũ Ni Đỏ

2,490,000₫ / 1kg

Tôm Mũ Ni Trắng

750,000₫ / 1kg

Tôm Hùm Alaska

Liên hệ / Liên hệ