Cá

Cá Mú Đỏ Côn Đảo

1,950,000₫ / 1kg

Cá Đù 1 Nắng

230,000₫ / 1kg

Cá Nục Bông

133,000₫ / 1kg 190,000₫ - 30%
- 30%

Cá Nục Suông Xanh

105,000₫ / 1kg 150,000₫ - 30%
- 30%

Cá Mú Đỏ Chấm Xanh

380,000₫ / 1kg

Cá Bống Bớp

390,000₫ / 1kg

Cá Gáy

170,000₫ / 1kg

Cá Thu Dẻo 2 Nắng

380,000₫ / 1kg

Cá Chim Biển

350,000₫ / 1kg

Cá Mú Ếch

250,000₫ / 1kg

Cá Bò Giáp

750,000₫ / 1kg

Cá Mú Đỏ Sao Xanh

650,000₫ / 1kg

Cá Tầm Sapa

350,000₫ / 1kg

Cá Chỉ Vàng 2 Nắng

230,000₫ / 1kg

Cá Mú Đỏ Én Lý Sơn

330,000₫ / 1kg

Cá Bạc Má

130,000₫ / 1kg