Cá Sông

Cá Sông

Cá Nheo

160,000₫ / 1kg

Cá Chép Giòn

230,000₫ / 1kg

Cá Chình

370,000₫ / 1kg

Cá Tầm Sapa

350,000₫ / 1kg

Cá Lăng Đen

190,000₫ / 1kg 220,000₫ - 14%
- 14%

Cá Ngạnh

290,000₫ / 1kg