Mực Lá mi nơ

Size: 0,5kg ~ 3kg/con

Giá bán: 390k/kg

Đây là Mực câu trong ngày tại đảo Phú Quốc, Phú Quý, được cấp đông ngay khi con Mực đang còn sống nên nó còn giữ được màu mi nơ (đây là tiêu chuẩn cao cấp nhất đối với mực), và đương nhiên giữ được độ tươi ngon nhất.
P/S: do đặc tính của con Mực bị hao cân khi cấp đông nên trong túi Mực có 1 lượng nhỏ nước biển, vừa giúp con Mực được tươi ngon, vừa giúp giảm hao cân. Đây là quy cách đóng mực Lá mi nơ chung.