Tôm He, Tôm Sú tự nhiên Phú Quốc

Giá bán:
– Tôm size 1, 10-13con/kg: 550k/kg 
– Tôm size 2, 15-20con/kg: 470k/kg

Tôm được Ghe đi đánh bắt hàng ngày tại đảo Phú Quốc, chủ yếu là Tôm He và Tôm Sú. Ngay sau khi vào bờ, Tôm đang được phân loại, đóng hộp và cấp đông nhanh trước khi bay ra HN.
Tôm được đóng lẫn cả 2 loại Tôm He và Tôm Sú, quy cách 500g/hộp.