Tôm Hùm

Tôm Hùm ngất được lấy từ 1 mối buôn hàng sống 300-500kg/chuyến. Tôm khoẻ, nhưng trong quá trình vận chuyển, một số con bị đè, bị tác động vật lý hoặc thiếu oxy dẫn đến bị yếu, ngất. Số này nếu ít quá thì cấp đông, đủ chuyến thì gửi máy bay hàng tươi ướp đá ra HN.
Chất lượng thịt của loại Tôm này có thể nói không khác nhiều so với hàng sống, mà giá chỉ bằng 1/2.