Mực Ống mi nơ

Giá bán380.000 đ/kg

Cũng giống như Mực Lá, đây là Mực câu trong ngày tại đảo Phú Quốc, Phú Quý, được cấp đông ngay khi con Mực đang còn sống nên nó còn giữ được màu mi nơ (đây là tiêu chuẩn cao cấp nhất đối với mực), và đương nhiên giữ được độ tươi ngon nhất.

 

Mực Ống mi nơ hấp gừng

Mực Ống mi nơ xào củ Niễng

Mực Ống mi nơ xào củ Niễng