Mực Ống mi nơ Phú Quý

Giá bán:

  • Size 30cm trở lên: 390.000 đ/kg

Cũng giống như Mực Lá, đây là Mực câu trong ngày tại đảo Phú Quý, được cấp đông ngay khi con Mực đang còn sống nên nó còn giữ được màu mi nơ (đây là tiêu chuẩn cao cấp nhất đối với mực), và đương nhiên giữ được độ tươi ngon nhất.