Cập nhật hàng về 22/09

Mực Lá mi nơ Phú Quốc về thêm sáng nay 22/09, 2 size:
– Size nhỏ 0,5kg đến dưới 1kg: 340k/kg
– Size lớn từ 1kg trở lên: 360k/kg
Trong các loại Mực thì Mực Lá là ngon nhất.
Mực Lá mi nơ Phú Quốc là Mực câu trong ngày tại Phú Quốc, được cấp đông ngay khi con Mực đang còn sống nên nó còn giữ được màu mi nơ ( đây là tiêu chuẩn cao cấp nhất đối với mực), và đương nhiên giữ được độ tươi ngon nhất.
Mực Lá mi nơ được chuyên dùng để làm Sashimi và Sushi.
Lh: 0935498886

BÀI VIẾT LIÊN QUAN